LACTAG

Micsoreaza fontul  Font normal  Mareste fontul 

LACTAG
 
Tipul firmei: SA
Adresa: Str. Progresului 24 , 115200 Costesti,Arges
Telefon: 25.14.00
Fax: 25.14.00
E-mail: lactag@lactag.ro
Web:
Domeniu de activitate: Alimentatie
Descriere companie:
Conform actului constitutiv, activitatea firmei constã în asigurarea materiei prime, industrializarea Åi comercializarea laptelui Åi a produselor derivate , prestãri de servicii cãtre terÈi. AcelaÅi obiect de activitate genereazã veniturile.

Societatea comercialã S.C Lactag SA are o vechime de 50 de ani în domeniul preluãrii Åi prelucrãrii laptelui materie primã. Principalele grupe de produse lactate sunt grupate astfel :

Lapte de consum, produse lactate proaspete (iaurt, sana, smântânã de consum, friÅcã, lapte bãtut, brânzã proaspãtã de vaci) unt Åi brânzeturi (tip telemea Åi caÅcaval) .

În aceastã perioadã societatea a suferit mai multe modificãri privind capacitatea de producÈie, zona de prelucrare a materiei prime, zona de desfacere a produselor, forma de proprietate Åi anume :

- În anul 1955 se înfiinÈeazã Intreprinderea de Industrializare a Laptelui ArgeÅ.

- În anul 1962 începe modernizarea prelucrãrii laptelui în judeÈul ArgeÅ ca urmare a punerii în funcÈiune a fabricii de produse lactate PiteÅti. Aceastã activitate s-a realizat în douã etape :

- în anul 1974 prin lucrãri de modernizare se dubleazã capacitatea

- în anul 1984 se construieÅte fabrica de îngheÈatã Åi depozitele frigorifice.

- Pânã în anul 1984 au mai fost puse în funcÈiune noi capacitãÈi productive în oraÅele : Câmpulung Muscel (Fabrica de produse lactate Åi brânzeturi) Curtea de ArgeÅ (Fabricã de brânzeturi), CosteÅti (Fabricã de brânzeturi).

În baza HG nr. 1353 din data de 27.12.1990 cu privire la înfiinÈarea societãÈilor comerciale pe acÈiuni în industria alimentarã, intreprinderea a cãpãtat statutul de societate comercialã.

- În septembrie 2000, sociatatea a fost scoasã la vânzare prin ofertã publicã de cãtre SIF Oltenia care deÈinea 74,96 % din capacitate Åi a fost cumpãratã de S.C Atlantic Invest Group PiteÅti reprezentatã de Dl. OiÈã Marinescu Nicolae.

Începând din anul 2001 - societatea traverseazã o perioadã beneficã de redresare a activitãÈii - activitatea de aprovizionare cu lapte materie primã . Dacã în anul 2000 - S.C Lactag industrializa doar 7000 l lapte zilnic . În prezent s-a ajuns sã se industrializeze 30 -35 mii l/zi, iar în perioada de vârf de producÈie, lunile mai - iulie se ajunge la 50.000 l/ zi.

 

 

 

 

 

S-au fãcut investiÈii în ceea ce priveÅte achiziÈia de mijloace auto de transport atât pentru activitatea de colectare cât Åi pentru activitatea de desfacere.

S-a trecut la diversificarea producÈiei Åi s-a lucrat la modul de prezentare a produselor, prin achiziÈionarea de noi ambalaje cu un designe modern care sã asigure atractivitatea produselor atât prin calitate dar Åi prin ambalaj.

S-au fãcut lucrãri de investiÈii pentru achiziÈia de utilaje performante

În anul 2004 societatea a început proiectul de modernizare a Fabricii de la CosteÅti, în valoare de 2.500.000 Euro, proiect cu cofinanÈare Sapard în valoare de 1.000.000 Euro. Este realizatã în conformitate cu normele U.E în ceea ce priveÅte industria alimentarã - în speÈã cea a prelucrãrii Åi industrializãrii laptelui, modernizare care asigura premisele funcÈionãrii Åi dupã anul 2007, anul aderãrii la U.E. Toate utilajele de industrializare sunt achiziÈionate din Èãrile U.E, cu bogatã activitate în industrializãrii laptelui : Olanda, Italia, Germania. Polonia." cols="45" rows="15">

Conform actului constitutiv, activitatea firmei constã în asigurarea materiei prime, industrializarea Åi comercializarea laptelui Åi a produselor derivate , prestãri de servicii cãtre terÈi. AcelaÅi obiect de activitate genereazã veniturile.

Societatea comercialã S.C Lactag SA are o vechime de 50 de ani în domeniul preluãrii Åi prelucrãrii laptelui materie primã. Principalele grupe de produse lactate sunt grupate astfel :

Lapte de consum, produse lactate proaspete (iaurt, sana, smântânã de consum, friÅcã, lapte bãtut, brânzã proaspãtã de vaci) unt Åi brânzeturi (tip telemea Åi caÅcaval) .

În aceastã perioadã societatea a suferit mai multe modificãri privind capacitatea de producÈie, zona de prelucrare a materiei prime, zona de desfacere a produselor, forma de proprietate Åi anume :

- În anul 1955 se înfiinÈeazã Intreprinderea de Industrializare a Laptelui ArgeÅ.

- În anul 1962 începe modernizarea prelucrãrii laptelui în judeÈul ArgeÅ ca urmare a punerii în funcÈiune a fabricii de produse lactate PiteÅti. Aceastã activitate s-a realizat în douã etape :

- în anul 1974 prin lucrãri de modernizare se dubleazã capacitatea

- în anul 1984 se construieÅte fabrica de îngheÈatã Åi depozitele frigorifice.

- Pânã în anul 1984 au mai fost puse în funcÈiune noi capacitãÈi productive în oraÅele : Câmpulung Muscel (Fabrica de produse lactate Åi brânzeturi) Curtea de ArgeÅ (Fabricã de brânzeturi), CosteÅti (Fabricã de brânzeturi).

În baza HG nr. 1353 din data de 27.12.1990 cu privire la înfiinÈarea societãÈilor comerciale pe acÈiuni în industria alimentarã, intreprinderea a cãpãtat statutul de societate comercialã.

- În septembrie 2000, sociatatea a fost scoasã la vânzare prin ofertã publicã de cãtre SIF Oltenia care deÈinea 74,96 % din capacitate Åi a fost cumpãratã de S.C Atlantic Invest Group PiteÅti reprezentatã de Dl. OiÈã Marinescu Nicolae.

Începând din anul 2001 - societatea traverseazã o perioadã beneficã de redresare a activitãÈii - activitatea de aprovizionare cu lapte materie primã . Dacã în anul 2000 - S.C Lactag industrializa doar 7000 l lapte zilnic . În prezent s-a ajuns sã se industrializeze 30 -35 mii l/zi, iar în perioada de vârf de producÈie, lunile mai - iulie se ajunge la 50.000 l/ zi.

 

 

 

 

 

S-au fãcut investiÈii în ceea ce priveÅte achiziÈia de mijloace auto de transport atât pentru activitatea de colectare cât Åi pentru activitatea de desfacere.

S-a trecut la diversificarea producÈiei Åi s-a lucrat la modul de prezentare a produselor, prin achiziÈionarea de noi ambalaje cu un designe modern care sã asigure atractivitatea produselor atât prin calitate dar Åi prin ambalaj.

S-au fãcut lucrãri de investiÈii pentru achiziÈia de utilaje performante

În anul 2004 societatea a început proiectul de modernizare a Fabricii de la CosteÅti, în valoare de 2.500.000 Euro, proiect cu cofinanÈare Sapard în valoare de 1.000.000 Euro. Este realizatã în conformitate cu normele U.E în ceea ce priveÅte industria alimentarã - în speÈã cea a prelucrãrii Åi industrializãrii laptelui, modernizare care asigura premisele funcÈionãrii Åi dupã anul 2007, anul aderãrii la U.E. Toate utilajele de industrializare sunt achiziÈionate din Èãrile U.E, cu bogatã activitate în industrializãrii laptelui : Olanda, Italia, Germania. Polonia.
" cols="45" rows="15">Conform actului constitutiv, activitatea firmei constã în asigurarea materiei prime, industrializarea Åi comercializarea laptelui Åi a produselor derivate , prestãri de servicii cãtre terÈi. AcelaÅi obiect de activitate genereazã veniturile.

Societatea comercialã S.C Lactag SA are o vechime de 50 de ani în domeniul preluãrii Åi prelucrãrii laptelui materie primã. Principalele grupe de produse lactate sunt grupate astfel :

Lapte de consum, produse lactate proaspete (iaurt, sana, smântânã de consum, friÅcã, lapte bãtut, brânzã proaspãtã de vaci) unt Åi brânzeturi (tip telemea Åi caÅcaval) .

În aceastã perioadã societatea a suferit mai multe modificãri privind capacitatea de producÈie, zona de prelucrare a materiei prime, zona de desfacere a produselor, forma de proprietate Åi anume :

- În anul 1955 se înfiinÈeazã Intreprinderea de Industrializare a Laptelui ArgeÅ.

- În anul 1962 începe modernizarea prelucrãrii laptelui în judeÈul ArgeÅ ca urmare a punerii în funcÈiune a fabricii de produse lactate PiteÅti. Aceastã activitate s-a realizat în douã etape :

- în anul 1974 prin lucrãri de modernizare se dubleazã capacitatea

- în anul 1984 se construieÅte fabrica de îngheÈatã Åi depozitele frigorifice.

- Pânã în anul 1984 au mai fost puse în funcÈiune noi capacitãÈi productive în oraÅele : Câmpulung Muscel (Fabrica de produse lactate Åi brânzeturi) Curtea de ArgeÅ (Fabricã de brânzeturi), CosteÅti (Fabricã de brânzeturi).

În baza HG nr. 1353 din data de 27.12.1990 cu privire la înfiinÈarea societãÈilor comerciale pe acÈiuni în industria alimentarã, intreprinderea a cãpãtat statutul de societate comercialã.

- În septembrie 2000, sociatatea a fost scoasã la vânzare prin ofertã publicã de cãtre SIF Oltenia care deÈinea 74,96 % din capacitate Åi a fost cumpãratã de S.C Atlantic Invest Group PiteÅti reprezentatã de Dl. OiÈã Marinescu Nicolae.

Începând din anul 2001 - societatea traverseazã o perioadã beneficã de redresare a activitãÈii - activitatea de aprovizionare cu lapte materie primã . Dacã în anul 2000 - S.C Lactag industrializa doar 7000 l lapte zilnic . În prezent s-a ajuns sã se industrializeze 30 -35 mii l/zi, iar în perioada de vârf de producÈie, lunile mai - iulie se ajunge la 50.000 l/ zi.

 

 

 

 

 

S-au fãcut investiÈii în ceea ce priveÅte achiziÈia de mijloace auto de transport atât pentru activitatea de colectare cât Åi pentru activitatea de desfacere.

S-a trecut la diversificarea producÈiei Åi s-a lucrat la modul de prezentare a produselor, prin achiziÈionarea de noi ambalaje cu un designe modern care sã asigure atractivitatea produselor atât prin calitate dar Åi prin ambalaj.

S-au fãcut lucrãri de investiÈii pentru achiziÈia de utilaje performante

În anul 2004 societatea a început proiectul de modernizare a Fabricii de la CosteÅti, în valoare de 2.500.000 Euro, proiect cu cofinanÈare Sapard în valoare de 1.000.000 Euro. Este realizatã în conformitate cu normele U.E în ceea ce priveÅte industria alimentarã - în speÈã cea a prelucrãrii Åi industrializãrii laptelui, modernizare care asigura premisele funcÈionãrii Åi dupã anul 2007, anul aderãrii la U.E. Toate utilajele de industrializare sunt achiziÈionate din Èãrile U.E, cu bogatã activitate în industrializãrii laptelui : Olanda, Italia, Germania. Polonia." cols="45" rows="15">

Conform actului constitutiv, activitatea firmei constã în asigurarea materiei prime, industrializarea Åi comercializarea laptelui Åi a produselor derivate , prestãri de servicii cãtre terÈi. AcelaÅi obiect de activitate genereazã veniturile.

Societatea comercialã S.C Lactag SA are o vechime de 50 de ani în domeniul preluãrii Åi prelucrãrii laptelui materie primã. Principalele grupe de produse lactate sunt grupate astfel :

Lapte de consum, produse lactate proaspete (iaurt, sana, smântânã de consum, friÅcã, lapte bãtut, brânzã proaspãtã de vaci) unt Åi brânzeturi (tip telemea Åi caÅcaval) .

În aceastã perioadã societatea a suferit mai multe modificãri privind capacitatea de producÈie, zona de prelucrare a materiei prime, zona de desfacere a produselor, forma de proprietate Åi anume :

- În anul 1955 se înfiinÈeazã Intreprinderea de Industrializare a Laptelui ArgeÅ.

- În anul 1962 începe modernizarea prelucrãrii laptelui în judeÈul ArgeÅ ca urmare a punerii în funcÈiune a fabricii de produse lactate PiteÅti. Aceastã activitate s-a realizat în douã etape :

- în anul 1974 prin lucrãri de modernizare se dubleazã capacitatea

- în anul 1984 se construieÅte fabrica de îngheÈatã Åi depozitele frigorifice.

- Pânã în anul 1984 au mai fost puse în funcÈiune noi capacitãÈi productive în oraÅele : Câmpulung Muscel (Fabrica de produse lactate Åi brânzeturi) Curtea de ArgeÅ (Fabricã de brânzeturi), CosteÅti (Fabricã de brânzeturi).

În baza HG nr. 1353 din data de 27.12.1990 cu privire la înfiinÈarea societãÈilor comerciale pe acÈiuni în industria alimentarã, intreprinderea a cãpãtat statutul de societate comercialã.

- În septembrie 2000, sociatatea a fost scoasã la vânzare prin ofertã publicã de cãtre SIF Oltenia care deÈinea 74,96 % din capacitate Åi a fost cumpãratã de S.C Atlantic Invest Group PiteÅti reprezentatã de Dl. OiÈã Marinescu Nicolae.

Începând din anul 2001 - societatea traverseazã o perioadã beneficã de redresare a activitãÈii - activitatea de aprovizionare cu lapte materie primã . Dacã în anul 2000 - S.C Lactag industrializa doar 7000 l lapte zilnic . În prezent s-a ajuns sã se industrializeze 30 -35 mii l/zi, iar în perioada de vârf de producÈie, lunile mai - iulie se ajunge la 50.000 l/ zi.

 

 

 

 

 

S-au fãcut investiÈii în ceea ce priveÅte achiziÈia de mijloace auto de transport atât pentru activitatea de colectare cât Åi pentru activitatea de desfacere.

S-a trecut la diversificarea producÈiei Åi s-a lucrat la modul de prezentare a produselor, prin achiziÈionarea de noi ambalaje cu un designe modern care sã asigure atractivitatea produselor atât prin calitate dar Åi prin ambalaj.

S-au fãcut lucrãri de investiÈii pentru achiziÈia de utilaje performante

În anul 2004 societatea a început proiectul de modernizare a Fabricii de la CosteÅti, în valoare de 2.500.000 Euro, proiect cu cofinanÈare Sapard în valoare de 1.000.000 Euro. Este realizatã în conformitate cu normele U.E în ceea ce priveÅte industria alimentarã - în speÈã cea a prelucrãrii Åi industrializãrii laptelui, modernizare care asigura premisele funcÈionãrii Åi dupã anul 2007, anul aderãrii la U.E. Toate utilajele de industrializare sunt achiziÈionate din Èãrile U.E, cu bogatã activitate în industrializãrii laptelui : Olanda, Italia, Germania. Polonia.


 
 
 
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA