ARGESUL LIBER

Micsoreaza fontul  Font normal  Mareste fontul 

ARGESUL LIBER
 
Tipul firmei: SRL
Adresa: Btr. Republicii, nr. 88, Pitesti, jud Arges
Telefon: 0248.217.704
Fax: 0248.210.060
E-mail: argesul@gmail.com
Web: www.ziarulargesul.ro
Domeniu de activitate: Cultura, educatie, instruire
Descriere companie:
 

Pentru prima datÄ, existenÅ£a unui ziar cu numele “ArgeÅul” a fost semnalatÄ în anul 1876. Prima astfel de atestare a existenÅ£ei noastre ca ziar o gÄsim în cotidianul “Românul” (Românulu, potrivit scrierii de atunci), din BucureÅti, care semnala, în ediÅ£ia sa din 31 martie 1876, apariÅ£ia la PiteÅti a publicaÅ£iei “Argesiulu”, un ziar “judiciaru, comunalu, administrativu Åi comercialu”, de orientare liberalÄ. Ulterior, ziarul de limbÄ românÄ “Familia” (condus de Iosif Vulcan, publicaÅ£ie în care au debutat literar Mihai Eminescu Åi George CoÅbuc) care apÄrea la Pesta (un cartier al Budapestei de azi), semnala acelaÅi lucru, în ediÅ£ia sa din 16 aprilie 1876. Mai apoi, pe 26 decembrie acelaÅi an, “Familia” reproducea un articol publicat “în ziarul Argesiulu, din târgul PiteÅtilor”.

De atunci, “ArgeÅul” a continuat sÄ aparÄ, cu câteva întreruperi, pânÄ în ziua de azi. În perioda dictaturii comuniste, ziarul s-a numit “Secera Åi Ciocanul” Åi a fost “organ al Comitetului JudeÅ£ean ArgeÅ al PCR”. Primul numÄr al noii serii a ziarului a apÄrut în ziua de 23 decembrie 1989, la puÅ£ine momente dupÄ ce Nicolae CeauÅescu fugise cu elicopterul de pe acoperiÅul clÄdirii Comitetului Central PCR. A fost un risc imens pe care jurnaliÅtii de atunci Åi l-au asumat, întrucât exista oricând posibilitatea ca dictatorul sÄ revinÄ. Sau ca sistemul totalitar sÄ rÄmânÄ la putere. Ziarul Åi-a schimbat, din acea zi, numele de “Secera Åi Ciocanul” Åi a revenit la “ArgeÅul”, adÄgând, însÄ, la coadÄ, Åi cuvântul “liber”, în ton cu moda vremii. Ulterior, din 1995, cuvântul “liber” a dispÄrut din nume Åi a rÄmas doar “ArgeÅul”, exact numele din anul de naÅtere al publicaÅ£iei. Ziarul a fost privatizat prin metoda MEBO, salariaÅ£ii sÄi de atunci devenind acÅ£ionari ai societÄÅ£ii editoare, “ArgeÅul liber” SA PiteÅti.

DupÄ RevoluÅ£ie, conducerea publicaÅ£iei a fost asiguratÄ de Marin Manolache, pânÄ în anul 1995. De atunci, la conducerea ziarului se aflÄ directorul Mihai Golescu, secondat de redactorul-Åef Traian Ulmeanu. Din anul 2007, dupÄ pensionarea acestuia din urmÄ, redactor-Åef a fost numit Gabriel Lixandru.

Despre cum se munceÅte, despre ce anume s-a scris Åi se scrie în publicaÅ£ia pe al cÄruit site aÅ£i intrat, a sintetizat-o cel mai bine preotul piteÅtean Lucian Grigore, care declara, în anul 2011, cÄ prin decenÅ£a sa, “ArgeÅul” are calitatea deosebitÄ de a putea fi citit chiar Åi în Sfânta BisericÄ.


 
 
 
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA