Proiect cofinanţat din Fondul Social European si bugetul national prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeste in oameni! COMUNICAT DE PRESA

Micsoreaza fontul  Font normal  Mareste fontul 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European şi bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

                                                    Investeşte în oameni!

COMUNICAT  DE  PRESĂ

                                                                                                          Data 19 Mai 2014

   SC MENTOR  TRADING SRL, în calitate de beneficiar, şi Asociatia Oamenilor de Afaceri Argeş, în calitate de partener, au demarat în data de 30 aprilie 2014 şi anuntă lansarea proiectului “CAlificare pentru SERvicii de calitate în COmert şi horeca- CASERCO”.

   Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European şi bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013- Investeşte în oameni!, Axa prioritară  2 “Corelarea învătării pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces si participare la formarea profesională continuă (FPC)”, contract  nr. POSDRU/164/2.3/S/141131.

   Perioada de implementare este de 18 luni, cu finalizare la 29 octombrie 2015, iar valoarea totală este de 4.291.426,50 lei ( 95% finantare nerambursabilă ).

   Obiectivul general al proiectului îl constituie: Îmbunătătirea accesului la formare profesională continuă, prin calificarea completă a 950 de angajati din domeniile horeca şi comercial, din 5 regiuni de dezvoltare (Bucureşti-Ilfov, Centru, Sud-Muntenia, Sud-Est şi Sud-Vest).

    Proiectul vizează calificarea persoanelor angajate, în concordantă cu cerintele pietei muncii, iar cunoştintele şi competentele dobândite în urma absolvirii cursurilor de calificare propuse vor ajuta angajatii să se adapteze mult mai uşor la noile cerinte ale întreprinderii/ domeniul economic în care îşi desfaşoară activitatea, fapt care va determina şi mentinerea acestora pe piata muncii.

   Obiectiv Specific 1: Promovarea beneficiilor participării la programe de FPC şi sesiuni de consiliere, în rândul angajatorilor şi a 950 de angajati din domeniile horeca şi comercial.

   Obiectiv Specific 2: Creşterea participării la FPC prin dezvoltarea şi furnizarea de programe de calificare pentru 950 de angajati din domeniile horeca şi comercial.

   Proiectul generează efecte pozitive, cu impact economic şi social, deoarece va îmbunătăti situatia grupului tintă şi a comunitătilor/ familiilor din care aceştia fac parte, în primul rând datorită creşterii  competitivitătii pe piata muncii, cât şi ca urmare a dezvoltării personale ca individ (prin conştientizarea abilitătilor şi aptitudinilor ca urmare a sesiunilor de evaluare şi consiliere).

   Rezultatele anticipate ale proiectului obtinute în urma implementării activitătilor menționate  sunt corelate cu obiectivele la atingerea cărora contribuie, acestea fiind cuantificabile (corelate cu indicatorii) şi direct relationate cu beneficiile aduse grupului tintă selectat.

   Se vor acorda subventii participantilor la programele de formare profesională continuă.

   Accesul este gratuit, nediscriminatoriu.

   Pentru informatii suplimentare:

Manager de proiect

Gabriel Prepelită

Tel 0248/223375

 
 
 
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA