PROIECT F.A.R.M.E.C.

Micsoreaza fontul  Font normal  Mareste fontul 

PROIECT F.A.R.M.E.C.

 

PROIECT F.A.R.M.E.C. - Femei Asistate pentru Reușita pe Piața Muncii și Evoluție în Carieră” - POSDRU 144/6.3/S/128920

 

În perioada 01.05.2014 – 31.10.2015 ADAF - Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin derulează în parteneriat cu SC DAVO STAR IMPEX S.R.L,  AOA AG - Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș, SIVECO ROMANIA și  ILEIAKO CPP ANGELOS TSIKAS (Grecia) proiectul POSDRU F.A.R.M.E.C. - Femei Asistate pentru Reușita pe Piața Muncii și Evoluție în Carieră.

 

VALOARE TOTALĂ ELIGIBILĂ A PROIECTULUI: 12 382 165,01 LEI

Tipul Proiectului: MULTI-REGIONAL
Clasificarea domeniilor: RURAL ȘI URBAN
Regiunile: SUD MUNTENIA, S-V OLTENIA, GRECIA
Durata Proiectului: 18 LUNI

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI contribuie la atingerea obiectivelor domeniului major de intervenție 6.3 prin oferirea de cursuri de calificare, inițiere, specializare și  perfecționare, promovarea principiilor egalității de șanse și de gen, utilizarea tehnologiilor moderne pentru facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la servicii mai bune și, implicit, la o viață mai bună.
Obiectivul general al proiectului este de a asigura și promova tratamentul și accesul egal pe piața muncii pentru femei din trei regiuni de dezvoltare ale României( București-Ilfov, Sud-Muntenia și S-V Oltenia) prin acțiuni pozitive de calificare în meserii cerute pe piața muncii cu efecte asupra creșterii oportunităților de ocupare și de dezvoltare a carierei femeilor prin programe de formare specifice în scopul dezvoltării aptitudinilor, dobândirii abilităților antreprenoriale și dezvoltării propriei afaceri.

Obiective specifice:

În cadrul Proiectului 750 de femei vor beneficia de programe de formare profesională, inclusiv de calificare în vederea dezvoltării abilităților, competențelor și creșterii oportunităților de angajare, inclusiv sprijin pentru inițierea unei afaceri.

 


OS1.  Consolidarea principiului ACCESUL EGAL PENTRU TOȚI PE PIAȚA MUNCII cu scopul de a crește oportunitățile de angajare ale femeilor prin calificarea a 460 femei în meserii: confecționer– asamblor materiale textile, infirmier, îngrijire bâtrâni la domiciliu, lucrător comercial, lucrător în alimentație, manichiurist.

OS2. CRESTEREA CONȘTIENTIZĂRII ASUPRA PRINCIPIULUI EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI GEN, ASUPRA DREPTURILOR EGALE ÎN CADRUL SOCIETĂȚII CIVILE prin evaluarea contextului național actual privind diferențele de gen în ceea ce privește profesiile, cariera și veniturile.

OS3. ASIGURAREA ACCESULUI EGAL LA OCUPARE ȘI LA CONSTRUIREA UNEI CARIERE PROFESIONALE ÎN VEDEREA CREĂRII UNEI PIEȚE A MUNCII INCLUSIV PRIN cursuri de formare profesionala pentru dobândirea de competențe suplimentare (Competențe Antreprenoriale, competențe TIC, Contabil, Comunicare în limba engleză, Inspector Resurse Umane, Manager de Proiect) pentru 290 de femei.

OS4. FACILITAREA RECONCILIERII VIEȚII DE FAMILIE CU ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A FEMEILOR prin organizarea de cursuri de calificare pentru îngrijire bătrâni și infirmiere.

OS5. CREȘTEREA ÎNCREDERII ÎN SINE A FEMEILOR prin diseminarea de bune practici și exemple de succes privind egalitatea de șanse, dezvoltate în cadrul altor programe la nivel central și local.

OS6. SPRIJINIREA ȘI ASISTAREA FEMEILOR ÎN VEDEREA INIȚIERII UNEI AFACERI ȘI DESFĂȘURĂRII UNEI ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE.

OS7.  CREȘTEREA CONȘTIENTIZĂRII FEMEILOR ASUPRA NECESITĂȚII ȘI EFECTELOR BENEFICE PRIVIND ASOCIEREA LA REȚELE PROFESIONALE ȘI INTERPROFESIONALE LOCALE, NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE.

OS8. INIȚIEREA DE ACȚIUNI INOVATOARE, INTEGRATE INTERREGIONALE ȘI TRANSNAȚIONALE BAZATE PE PRELUAREA EXPERIENȚEI ȘI A BUNELOR PRACTICI ALE PARTENERIATULUI TRANSNAȚIONAL.

OS9.  CREAREA UNEI STRUCTURI DEDICATE INIȚIERII ȘI DEZVOLTĂRII ANTREPRENORIALE care să ofere informații și servicii dupa finalizarea proiectului și să acționeze pentru promovarea egalității de șanse în afaceri.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

A1: MANAGEMENTUL PROIECTULUI;

A2: ACHIZITII PUBLICE;

A3: ACTIVITĂȚI SPECIFICE DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE A PROIECTULUI;

A4: STUDII ȘI ANALIZE ASUPRA BUNELOR PRACTICI PRIVIND EGALITATEA DE ȘANSE;

A5: CERCETĂRI ȘI STUDII ASUPRA DIFERENȚELOR BAZATE PE GEN ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PROFESIILE, CARIERA ȘI VENITURILE;

A6: ACTIVITĂȚI CARE URMĂRESC COMBATEREA INEGALITĂȚILOR, MAI ALES A CELOR BAZATE PE ETNIE, DIZABILITĂȚI ȘI VÂRSTĂ;

A7: DEZVOLTAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ, INCLUSIV ACREDITAREA;

A8: FURNIZAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ ȘI ASISTENȚĂ PENTRU FEMEI ÎN VEDEREA INIȚIERII UNEI AFACERI: CURSURI ABSOLVIRE (Competențe Antreprenoriale, Engleză, Manager de Proiect, Inspector Resurse Umane, Contabil, TIC);

A9: ACTIVITĂȚI INOVATOARE, INTERREGIONALE ȘI TRANSNAȚIONALE;

A10: SPRIJIN PENTRU CREAREA DE REȚELE PROFESIONALE ȘI INTERPROFESIONALE PENTRU FEMEI ȘI CONECTAREA CU REȚELE DIN GRECIA;

A11: CREAREA UNUI CENTRU PENTRU INIȚIERE ȘI DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ.

 

Proiectul este în concordanță cu Strategia UE pentru egalitatea între femei și bărbați (2010-2015), Carta Femeilor și Pactul European pentru Egalitate de Gen 2011-2020, care vizează îmbunătățirea poziției femeilor pe piața muncii și care stipulează că sunt necesare acțiuni de combatere a tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, examinarea cauzelor și analizarea modalităților eficiente de eliminare a acesteia.

 
 
 
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA