Be SMART! Vino la START!

Micsoreaza fontul  Font normal  Mareste fontul 

 

 

ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI ARGES implementeaza proiectul „Be SMART! Vino la START!” -POCU/82/3.7/106793, in calitate de partener in cadrul apelului de proiecte POCU “ROMANIA START-UP PLUS”, impreuna cu liderul proiectului FORMENERG S.A si ASOCIATIA SMART PROJECTS.


Obiectivul general al proiectului este crearea unui program-cadru antreprenorial, sustenabil, competitiv si calitativ prin stimularea si sprijinirea initiativelor antreprenoriale locale, care sa genereze cresterea ocuparii fortei de munca din regiunea Sud-Muntenia, diversificarea optiunilor de ocupare din piata muncii regionala precum si scaderea ratei de rezilienta a start-up-rilor in primele 12 luni de activitate, prin oferirea de servicii integrate suport pentru infiintarea de intreprinderi cu profil non-agricol in zona urbana a regiunii.

Proiectul va contribui la cresterea ocuparii fortei de munca din regiunea Sud-Muntenia, prin infiintarea a 49 de start-up-uri care vor genera 98 noi locuri de munca, contribuind astfel la indeplinirea obiectivului specific 3.7 – Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana, din cadrul POCU.


Obiectivele specifice ale proiectului

1. Cresterea gradului de constientizare cu privire la oportunitatile oferite de initiativa antreprenoriala si promovarea egalitatatii de sanse pe piata muncii in randul a 700 persoane din regiunea Sud-Muntenia, prin organizarea a 7 campanii de informare si constientizare, prin dezvoltarea unei retele de networking intre noii antreprenori si diseminarea informatiilor de piata relevante in randul acestora.

2. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale, absolut necesare pentru demararea unor activitati independente, in randul a 440 persoane din regiunea Sud-Muntenia, prin oferirea de cursuri de formare antreprenoriala, sprijin si mentorat pentru infiintarea si functionarea afacerilor.

3. Cresterea numarului de IMM-uri nou infiintate, precum si a locurilor de munca prin implementarea a 49 de scheme de finantare adresate persoanelor interesate in a dezvolta o afacere.

4. Initierea, operationalizarea si dezvoltarea de mecanisme si instrumente de consultanta /consiliere/ mentorat, pentru crearea si dezvoltarea a 49 de noi afaceri in regiunea SM, pentru care se vor acorda Ajutoare de Minimis in valoare de maxim 172,156.00 lei/afacere (suma nerambursabila).


Grupul tinta

Grupul tinta este format din 440 de persoane ce indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

- intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in zona urbana a regiunii mai putin dezvoltata Sud-Muntenia: Arges, Dambovita, Calarasi, Giurgiu, Prahova, Ialomita, Teleorman;

- au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau in cel urban, in regiunea mai putin dezvoltata Sud-Muntenia;

- au varsta cuprinsa intre 18 si 64 de ani;

Afacerile vor fi infiintate intr-unul din sectoarele economice, identificate in cadrul Strategiei Nationale de Competitivitate 2014-2020:

- Turism si ecoturism;

- Textile si pielarie;

- Lemn si mobila;

- Industrii creative;

- Industria auto si componente;

- Tehnologia informatiilor si comunicatiilor;

- Procesarea alimentelor si a bauturilor;

- Energie si management de mediu;

- Sanatate si produse farmaceutice;

- Biotehnologii.


Categoriile de persoane vizate de proiect sunt:

- somerii;

- persoanele inactive (persoanele cu varsta cuprinsa intre 18 si 64 de ani care nu se incadreaza nici in populatia ocupata si nici in cea aflata in somaj);

- persoanele care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca inclusiv persoanele care desfasoara o activitate independenta (persoane fizice autorizate, titulari ai intreprinderilor individuale si membrii intreprinderilor familiale).

 

Important!!! Persoanele fizice care infiinteaza afaceri nu trebuie sa aiba calitatea de asociati majoritari in structura altor societati comerciale infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la data semnarii contractului de subventie.

Pensionarii pot face parte din grupul tinta al prezentului apel in masura in care pot fi incadrati intr-una din categoriile de grup tinta eligibile pentru acest apel.

 

In cadrul proiectului de ajutor de minimis ,,Romania Start Up Plus”  NU pot face parte din grupul tinta tinerii NEETs (care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca) cu varsta intre 16 - 24 ani. Acestia pot beneficia de masuri pentru infiintarea de afaceri, inclusiv sprijin sub forma de consiliere, formare, mentorat, in cadrul masurilor sprijinite in cadrul axelor prioritare 1 si 2 ale POCU.

 


Durata proiectului: 36 de luni (03.01.2018-02.01.2021)

  

Pentru inscrierea in grupul tinta, va rugam sa consultati Metodologia de Recrutare si Selectie Grup Tinta si sa descarcati Formularele anexate in vederea inscrierii in grupul tinta:

 

1. Metodologie;

2. Anexa 1;

3. Anexa 2;

4. Anexa 3;

5. Anexa 4;

6. Anexa 5;

7. Anexa 6.

Prezenta Metodologie de evaluare si selectie planuri de afaceri reprezinta suportul pe baza caruia se va organiza Concursul de planuri de afaceri in cadrul proiectului:  Be SMART ! Vino la START ! POCU/82/3/7/106793.

 

METODOLOGIE EVALUARE SI SELECTIE PLANURI DE AFACERI

 


 
 
 
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA