Activitati si masuri integrate pentru sustinerea studentilor in procesul tranzitiei de la scoala la piata muncii in conditii de nediscriminare si incluziune sociala

Micsoreaza fontul  Font normal  Mareste fontul 
Principalele activitati prevazute in cadrul proiectului sunt:

A1. Organizarea si desfasurarea de campanii de informare si constientizare cu privire la oportunitatile oferite prin proiect si oportunitatile oferite de piata muncii, in conditii de  nediscriminare si egalitate de sanse, in vederea facilitarii tranzitiei de la educatie la piata muncii, respectiv pentru recrutarea  grupului tinta

A1.1. Proiectarea si desfasurarea campaniilor de informare pentru recrutarea grupului tinta, respectiv a campaniilor de constientizare si sesiunilor de informare: "Cu totii la fel!" si "Oportunitati si sanse egale pe piata muncii!".

A1.2. Recrutarea, selectia si monitorizarea grupului tinta al proiectului.

A2. Activitati de dezvoltare si monitorizare a relatiilor cu partenerii de practica selectati din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC

A2.1. Dezvoltarea si monitorizarea relatiilor cu partenerii de practica, respectiv generarea de bune practici.

A2.2. Organizarea si desfasurarea de sesiuni de lucru si de activitati suport pentru tutori in vederea realizarii in bune conditii a practicii de specialitate si generarea de bune practici.

A3. Activitati de organizare si furnizare a serviciilor de consiliere si orientare profesionala a studentilor din cadrul grupului tinta in vederea dobandirii de competente care raspund necesitatilor pietei muncii.

A3.1. Dezvoltarea instrumentelor de lucru, planificarea si monitorizarea activitatilor de consiliere si orientare profesionala, elaborarea si diseminarea unui ghid de consiliere in cariera.

A3.2. Furnizarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala.

A4. Activitati de organizare, desfasurare, monitorizare si evaluare a stagiilor de pregatire practica

A4.1. Activitati de coordonare, monitorizare si evaluare a stagiilor de practica, respectiv generarea de bune practici

A4.2.  Elaborarea, validarea si revizuirea instrumentelor suport necesare desfasurarii,  monitorizarii si evaluarii stagiilor de practica.

A4.3. Desfasurarea stagiilor de practica in  conform Lg. nr.258 din 2007 si cu Ordinului M.E.C.T. nr. 3955/2009 si desfasurarea unei competitii pentru studentii care au finalizat stragii de practica.

A5. Dezvoltarea si mentenanta unui portal informatic care sa integreze comunitati de practica on-line pentru 8 domenii de licenta si formarea competentelor TIC necesare accesarii si utilizarii portalului de catre studenti (Tema secundara - 05).

A5.1. Activitati de coodonare si monitorizare a dezvoltarii comunitatilor de practica on-line.

A5.2. Analiza, proiectarea, dezvoltarea si mentenata portalului informatic, integrarea on-line a comunitatilor de practica si formarea competentelor TIC.

A5.3. Proiectarea si constituirea comunitatilor de practica on-line, a metodologiei de  lucru si dezvoltarea parteneriatelor cu angajatorii

A6. Pilotarea unui program de solutii integrate de imbunatatire  a ofertei de stagii de practica si  de dezvoltare a componentei practice a ofertelor curriculare pe baza de feedback la 360° pentru 8 domenii de studii de licenta (Tema secundara - 02).

A6.1. Imbunatatirea ofertei de stagii de practica prin desfasurarea a 8 targuri organizate la nivelul domeniilor de studii de licenta vizate in cadrul proiectului.

A6.2. Activitati de corelare a stagiilor de practica cu  nevoile actuale si viitoare ale pietei muncii desfasurate prin intermediul a 8 focus-grupuri si analiza de benchmarking a modelelor de referinta nationale si la nivelul Uniunii Europene.

A6.3. Integrarea si dezvoltarea curriculara la nivelul celor 8 domenii de studii de licenta, pentru imbunatatirea componentei practice a ofertelor curriculare

Principalele rezultate prevazute in cadrul proiectului implementat in parteneriat cu AOA Arges sunt:

- Stagii de practica pentru min  200 studenti bazate pe parteneriate incheiate cu agenti economici care isi desfasoara activitatea preponderent in domeniile economice cu potential competitiv

- Dezvoltarea si mentenanta unui portal informatic care sa integreze comunitati de practica on-line pentru 8 domenii de licenta si formarea competentelor TIC necesare accesarii si utilizarii portalului de catre studenti:

- un laborator tip nod informational si de comunicare INSERT_HUB functional;

- un program de solutii integrate de imbunatatire a ofertei de stagii de practica si de dezvoltare a componentei practice a ofertelor curriculare pe baza de feedback la 360° pentru 8 domenii de studii de licenta;

- competitie cu premii pentru studentii participanti la stagiile de practica

- min 200 de studenti consiliati pentru dezvoltarea carierei profesionale

-  Ghidul "Tot ce trebuie sa stii pentru a intra pe piata muncii”

- campanii de constientizare „Oportunitati si sanse egale pe piata muncii” si sesiuni de informare „Cu totii la fel!”, dedicate nediscriminarii si egalitatii de sanse;

- 8 sesiuni de lucru pentru formarea a 26 de  tutori din intreprinderi argesene;

- un manual "Codul de etica al studentului practicant";

- 8 targuri organizate la nivelul domeniilor de studii de licenta vizate in cadrul proiectului pentru dezvoltarea ofertei stagiilor de practica

- 8 rapoarte de analiza de fundamentare a revizuirii curriculare.

Prima sedinta de lucru prezidata de managerul proiectului ,prof univ dr Mihaela Diaconu,  s-a desfasurat in 09.07.2018 la sediul beneficiarului, Universitatea din Pitesti. S-au discutat coordonatele principale ale activitatilor, modalitatea de comunicare in cadrul parteneriatului si aspectele esentiale legate de managementul proiectului.

 

Informatii detaliate referitoare la implementarea proiectului veti gasi pe site-ul Universitatii din Pitesti: www.upit.ro. 
 
 
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA