Proiect "Implica-te in politici publice pentru afaceri!"

Micsoreaza fontul  Font normal  Mareste fontul 


Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF), in calitate de beneficiar, implementeaza proiectul “Implica-te in politici publice pentru afaceri!” cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020.

Obiectivul  principal al proiectului este Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali pentru dezvoltarea de propuneri alternative la politici publice pentru afaceri, pentru facilitarea dezvoltarii antreprenoriatului  prin implicarea activa a structurilor asociative la imbunatatirea proceselor decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri”.

Grupul tinta al proiectului a fost format din 400 reprezentanti ai  ONG-urilor si partenerilor sociali care au beneficiat de seminarii regionale de informare, participarea la sondajele de opinie privind nevoile de crestere a capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali de a formula propuneri alternative la politici publice, participarea la sondajul de opinie  privind bariere pentru initierea si dezvoltarea afacerilor, participarea la sesiuni de instruire privind procesul elaborarii politicilor publice,activitati de advocacy si instrumente independente de monitorizare a politicilor publice pentru afaceri,  de focus-grupuri pentru elaborarea de propuneri alternative la politici publice.

Activitatea principala a proiectului a constat in elaborarea unei politici publice alternative la Legea 252/2003 privind Registrul unic de control al intreprinderilor care sa elimine procedurile manuale birocratice si sa dezvolte o platforma nationala on-line cu beneficii pentru antreprenori, institutii publice de control si legiuitor.

In contextul dezvoltarii fara precedent a tehnologiilor informatiilor si comunicatiilor, al necesitatii reducerii birocratiei cu care se confrunta intreprinderile, propunerea alternativa la politica publica existenta se refera la informatizarea activitatii de evidenta a controalelor prin crearea unei platforme nationale on-line, in care fiecare intreprindere sa dispuna de registrul sau electronic de control si in care organele de control sa completeze datele principale referitoare la planificarea si controlul efectuat.

Sondajul efectuat in randul IMM-urilor a evidentiat ca sistemul actual de control prezinta multe aspecte critice ca de pilda comportamentul necorespunzator al organelor de control, neinformarea intreprinderilor privind perioada si tematica controalelor planificate, numar mare de controale repetate din partea unor institutii, neaplicarea legii prevenirii la prima abatere si abuzuri in unele cazuri.

Majoritatea respondentilor (84%)  a fost de acord cu eliminarea registrului unic de control actual si crearea unei platforme on-line sesizand avantajele unui sistem digitalizat pentru un control al activitatii intreprinderilor transparent, predictibil si preventiv.

Prin proiect s-a infiintat un cadru asociativ care sa asigure sustenabilitatea proiectului dupa finalizarea implementarii, constituit din:

-          Coalitia pentru un mediu favorabil afacerilor,cadru informal care sa permita permanetizarea actiunilor ONG-urilor si partenerilor sociali de simplificare a procedurilor administrative pentru afaceri;

-          3 retele tematice;

a)      Reteaua pentru start-upurile finantate prin ajutorul de minimis pentru asigurarea sustenabilitatii functionarii acestora in perioada pandemiei si post-pandemie prin identificarea de solutii, prin solidaritatea dintre IMM-uri si sprijinirea prin masuri si programe ale administratiei publice centrale si locale.

b)      Reteaua pentru simplificarea cadrului legislativ privind controlul activitatii intreprinderilor,

c)      Reteaua pentru relatii de munca privind adaptarea cadrului legislativ la sistemele noi de munca

-          Parteneriate intre ONG-uri si institutii publice ca instrumente de colaborare si bune practici eficiente in relatia dintre institutii si cetateni.

Retelele sociale aferente acestor entitati vor constitui instrumentul de informare si comunicare cu comunitatea de afaceri, cu alte ONG-uri si cu institutiile publice;

Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges este fondator al Coalitiei pentru un mediu favorabil afacerilor si al retelei tematice pentru stat-upuri finantate prin ajutor de minimis.

Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF) va invita sa participati

la conferinta de inchidere a proiectului  care se va desfasura on-line la 10 decembrie 2020 orele 11.

La eveniment vor fi invitati reprezentanti ai Directiei generale politici publice, strategii si control intern managerial din cadrul Secretariatului General al Guvernului, Directiei generale IMM-uri si mediului de afaceri, Agentiei de Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati, Inspectiei muncii, Inspectoratului de Stat in Constructii, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Garda de mediu.

 

Cornelia Rotaru

Manager proiect

 
 
 
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA